ระบบฉีดพ่น Soil Treatment

การบริการกำจัดปลวกระบบฉีดพ่น Soil Treatment

กำจัดปลวกด้วยระบบฉีดพ่น Soil Treatment

โดยทางบริษัทบั๊กซีเนียร์จะใช้น้ำยาที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม (มีค่า LD50)

การบริการกำจัดปลวกระบบฉีดพ่น Soil Treatment

1. การอัดน้ำยาเข้าท่อ (Pipe Treatment)

การทำ Pipe Treatment เป็นการวางท่อบริเวณใต้อาคาร ยึดติดกับคานคอดิน ทางทีมงานจะทำการอัดน้ำยาเข้าท่อ โดยใช้เครื่องที่มีแรงดันที่สูง เพื่อที่จะทำให้น้ำแพร่กระจายทั่วใต้อาคารได้ทั่วถึง

2. การอัดน้ำยาลงดิน (Soil Treatment)

การทำ Soil Treatment การป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดินที่มีประสิทธิภาพสูง โดยอัดน้ำยาและพ่นสารเคมีที่มีค่า LD50 ลงในดิน ครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตร ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่อาคารหรือบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ที่อยู่ในการก่อสร้างและสร้างเสร็จแล้ว โดยมีวิธีการอัดน้ำยาลงไปในดิน ทุก ๆ 1 ตารางเมตร ลึกลงไปในพื้นดินประมาณ 20 – 40 เซนติเมตร พร้อมทั้งฉีดน้ำยาพรมหน้าดิน

3. ระบบพ่นน้ำยา (Spraying System)

บริการพ่นน้ำยาภายในและภายนอกตัวอาคาร บ้านเรือน หรือตามจุดที่พบปัญหาปลวก เช่น ขอบบัว วงกบ บนฝ้า รอบบริเวณบ้าน โดยจะใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม ไม่มีกลิ่น (มีค่า LD50) เพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกเข้ามาทำลายได้

4. ระบบฉีด (Injection System)

บริการฉีดน้ำยา นอกจากทีมงานจะทำการพ่นสเปรย์ภายในตัวบ้านแล้วการใช้เข็มฉีดยาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัด ป้องกันปลวกได้ดียิ่งขึ้น โดยจุดพื้นที่เสี่ยงเล็กๆที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น รอยแตกร้าว รอยต่อตรงขอบบัว