เกี่ยวกับเรา

บริษัท บั๊ก ซีเนียร์ จำกัด

ประวัติ

ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการบริการในด้านการป้องกัน กำจัดปลวกและสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ โดยมีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ผ่านการอบรม ทดสอบเรื่องแมลงโดยเฉพาะ อีกทั้งมีทีมงานปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยา นอกจากนี้ยังนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

ประวัติ บริษัทบั๊กซีเนียร์จำกัด
วิสัยทัศน์ บริษัทบั๊กซีเนียร์จำกัด

วิสัยทัศน์

  • ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม
  • เน้นการบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา
  • ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • เน้นการบริการที่มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงและจริงใจ
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

พันธกิจ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการจากเราเป็นอันดับแรก และให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและรักษาสิ่งแวดล้อม (เลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาที่มีค่า LD50)

พันธกิจ บริษัทบั๊กซีเนียร์จำกัด