เครื่องไฟดักแมลง
เวคโทธอร์ชนิดแผ่นกาว

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้าเครื่องไฟดักแมลง เวคโทธอร์ ชนิดแผ่นกาว

เครื่องไฟดักแมลง เวคโทธอร์ ชนิดแผ่นกาว

ปกติราคา 14,900 บาท ลดเหลือ 9,900 บาท

รุ่นสินค้า ไอ-แทรป 50 อี ( I-trap 50 E )

- ครอบคลุมพื้นที่ 50-80 ตร.ม.
- ใช้หลอดยู วี-เอ 2 หลอดลองไลฟ์ 15 W ป้องกันการแตกกระจาย อายุการใช้งานของหลอด 17,500 ชั่วโมง
- ขนาดของเครื่อง กว้าง x ยาว x หนา = 470 x 325 x 100 มม. การรับประกัน
- รับประกันเครื่อง 1 ปี จากความผิดพลาดของโรงงาน
- หลอดไฟยูวีเอ ลองไลฟ์ รับประกัน 2 ปี