อาเจนด้า อีซี 25
(Agenda EC 25)

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้าอาเจนด้า อีซี 25 (Agenda EC 25)

อาเจนด้า อีซี 25 (Agenda EC 25)

ปกติราคา 3,490 บาท ลดเหลือ 2,550 บาท

คุณสมบัติของน้ำยาอาเจนด้า
• ออกฤทธิ์ปกป้องบ้านและกำจัดปลวกแบบตายต่อเนื่องทั้งรัง
• ฆ่าปลวกแบบไม่ไล่ปลวก ออกฤทธิ์โดยปลวกไม่รู้ถึงอันตรายที่รออยู่
• ออกฤทธิ์กำจัดปลวกพร้อมกัน 2 ทาง (ทั้งจากการกินและการสัมผัส)
• สารออกฤทธิ์จะถูกส่งผ่านไปยังสมาชิกตัวอื่นในรังและสุดท้ายจะแพร่กระจายทั่วทั้งรัง
• ป้องกันกำจัดปลวกได้เป็นระยะเวลานานถึง 5 ปี
• ยึดเกาะเม็ดดินได้ดี จึงไม่ละลายน้ำหรือถูกน้ำชะล้าง มีค่าความเป็นพิษต่ำ
• สามารถกำจัดปลวกได้โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นต่ำมากเพียง 0.025%
• ไม่ระคายเคืองตา
• กลิ่นอ่อนจาง ไม่ฉุน
• ไม่ระเหยเป็นไอ
• ไม่มีผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อต้นไม้ ป้องกันและกำจัดปลวกแบบตายต่อเนื่องทั้งรัง
• น้ำยา 1 ลิตร ใช้ผสมน้ำได้ 100 ลิตร ตามสัดส่วน 1:100