น้ำยาแม็กธอร์

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้าน้ำยาแม็กธอร์

น้ำยาแม็กธอร์

ปกติราคา 2,490 บาท ลดเหลือ 1,800 บาท

มีแม็กธอร์ เป็นสารสังเคราะห์ที่สกัดจากดอกไม้ตระกูลเบญจมาศเป็นพืชพื้นเมืองในแอฟริกา สารออกฤทธิ์ในแม็กธอร์ คือไบเฟนทริน อยู่ในกลุ่มไพรีทอยด์และแม็กธอร์ยังเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงสูตรน้ำต้องผสมกับน้ำเพื่อเจือจางก่อนนำไปใช้ มีค่า Log KoC สูงมาก หมายถึงสามารจับกับอนุภาคดินได้แน่นมากและแน่นอนไบเฟนทรินในแม็กธอร์จับกับอนุภาคดินได้แน่นกว่าสารป้องกันกำจัดปลวกชนิดอื่นๆ ทำให้หลังจากที่น้ำระเหยไปแล้วประสิทธิภาพของน้ำยาก็ยังคงอยู่ สัดส่วนการผสมน้ำยา น้ำยาแม็กธอร์ 1 ลิตร ผสมกับน้ำได้ถึง 400 ลิตร (1:400) และยังไม่มีกลิ่น โดยกำจัดได้ทั้งปลวก มด แมลงสาบ เห็บ และยุง