การวางท่อกำจัดปลวก

มาตรฐานและวิธีการติดตั้ง
ระบบวางท่อ Pipe Treatment

การวางท่อกำจัดปลวก

การทำ Pipe Treatment เป็นการวางท่อไว้ใต้อาคารเพื่อกำจัด และป้องกัน ปลวก การบริการจะต้องมีการเตรียมพื้นที่แล้วติดตั้งท่อตามแนวคานคอดิน ที่อยู่ใต้อาคาร การอัดน้ำยาเข้าท่อโดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง ทำให้น้ำยาแพร่กระจายตามท่อที่ติดตั้งไว้ ทั้งนี้การติดตั้งท่อจะทำตอนที่คานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

มาตรฐานและวิธีการติดตั้งระบบวางท่อใต้อาคารมาตรฐาน

1. ท่อ HDPE ขนาด 20 มม. PN 10 ความหนา 1.9 มม.
2. หัวจ่ายแบบผีเสื้อ ( Sprinkle) ระยะห่างทุกระยะ 50 เซนติเมตร หัวจ่ายติดตั้งลงพื้นดิน
3. แคมป์ PVC รัดท่อทุกระยะไม่เกิน 80 เซนติเมตร โดยยึดติดกับคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด
4. หัวจ่ายน้ำยาไม่เกิน 40 ตัวต่อ Loop
ปริมาณการใช้น้ำยา ดังนี้
- อัดฉีดน้ำยาลงดินทุกระยะ 1 เมตร ลึก 30 – 45 เซนติเมตร ภายในบริเวณคานคอดินทั้งหมด
- ราดน้ำยาให้ควบคุมพื้นที่ในบริเวณคานคอดินและบริเวณคานทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
5. ท่อน้ำยาที่ใช้ต้องเป็นเนื้อเดียวกันตลอดเส้น โดยไร้รอยเชื่อมต่อหรือข้อต่อแต่อย่างใด

วิธีการตรวจสอบ

- หลังทำการวางท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการทดสอบและตรวจสอบหัวจ่ายน้ำยา โดยการอัดน้ำเปล่าเข้าไปในท่อโดยใช้เครื่องแรงดันอัดเข้าไป
- ตรวจสอบการกระจายตัวและระยะห่างของหัวจ่ายน้ำยาว่ากระจายทั่วถึงหรือไม่