ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับหนูและแมลงต่างๆ

เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนูและแมลงต่างๆ

 • แมลงสาบ

  จัดเป็นแมลงอยู่ในอันดับ Orthoptera อยู่บนโลกนี้มานานกว่า 250 ล้านปี ชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่มืด มีความชื้นสูง อากาศอบอุ่น อยุ่ใกล้แหล่งอาหาร โดยจะออกหากินในเวลากล่างคืน เช่น ตามซอกมุมที่อับชื้นใต้ถุนอาคาร ห้องเก็บของ ท่อระบายน้ำ ห้องอาหาร ห้องครัว โกดังเก็บพืชผลเกษตร ตามตลาดสดทั่วไป พบว่าแมลงสาบ ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี แพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว สร้างความสกปรกจากการกัดกินอาหารและขับถ่ายมูลทิ้งไว้ ทำให้มีกลื่นเหม็น เป็นพาหะนำโรคร้าย

  วงจรชีวิตแมลงสาบ มี 3 ระยะ คือ ตัวเต็มวัย ไข่ ตัวอ่อน (ไข่ของแมลงสาบ 1 กระเปาะ บรรจุ 40 ฟอง ฟักตัวอ่อนได้ 40 ตัว)

  ชนิดที่สร้างปัญหา คือ พันธุ์อเมริกันจะอยู่ในท่อระบายน้ำ ซอกมุมและพันธุ์เยอรมันอยู่ในห้องครัว ร้านห้องอาหาร อันตรายจากแมลงสาบ สร้างความสกปรก นำโรคร้าย เช่น กลิ่นเหม็น โรคบิด ท้องเสีย ไทฟอยด์ ตับอักเสบ หอบหืด ภูมิแพ้ ลำใส้อักเสบ ในบางครั้ง เข้ากินกินอาหารจะทำให้อาหารเป็นพิษเน่าเสีย อาจเป็นโรคอาหารเป็นพิษ

  เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแมลงสาบ
 • หนู

  เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็ก เป็นศัตรูกับมนุษย์มานานนับพันปี ซึ่งหนูชอบความสุขสบายมีที่พักอาศัยได้ ทั้งภายในและรอบอาคาร ซึ่งจะอยู่ใกล้กับแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ ท่อระบายน้ำในตลาดสด โกดังเก็บพืชผลการเกษตรอาคาร โรงงาน โดยหนูสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี มีช่วงอายุที่ยืนยาว มีการแพร่ขยายพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งพบว่า หนู 1 คู่ สามารถขยายพันธุ์ได้ 470 ตัว/ปี โดยใช้เวลาตั้งท้อง 23 วัน คลอดลูกครั้งละ 8 ตัว)

  ชนิดของหนูที่สร้างปัญหา คือ หนูพุก หนูท้องขาว หนูหริ่ง หนูท่อ ซึ่งส่วนใหญ่ออกหาอาหารกินในช่วงกลางคืน

  อันตรายจากหนู จัดว่าหนูเป็นสัตว์กัดแทะที่ชอบเข้าทำลายสินค้าการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้รับความเสียหาย ยังเป็นสัตว์พาหะนำโรคร้าย นำความสกปรก ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายให้เป็นโรคร้าย ได้แก่ กาฬโรค โรคฉี่หนู โรคดีซ่าน โรคไข้รากสาด โรคอาหารเป็นพิษ โรควาย ทำให้เสียชีวิตได้รวดเร็ว

  เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนู
 • ยุง

  เป็นแมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ มีการเจริญเติบโต 4 ระยะ คือ ไข่ ลูกน้ำ ตัวโม่ง ตัวเต็มวัย ใช้เวลาแตกต่างกัน อยู่ที่สภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ อาหาร ความหนาแน่น สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว

  ชนิดของยุง ปัญหาที่พบจากยุง ซึ่งเป็นพาหะนำโรคร้าย มี 4 ชนิด คือ ยุงลาย รำคาญ ยุงก้นปล่อง ยุงเสือ

  อันตรายจากยุง หากถูกยุงกัด จะมีลักษณะตุ่มแดงคัน เป็นผื่นแพ้ อักเสบได้ อาจเป็นโรคร้ายได้ เช่น ยุงลายนำ โรคไข้เลือดออก, ยุงรำคาญนำโรคไขสมองอักเสบ, ยุงก้นปล่องนำโรคมาลาเรีย, ยุงเสือนำโรคเท้าช้าง

  เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยุง
 • มด

  เป็นแมลงชนิดเดียวกับผึ้ง อยู่ในอันดับ Hymenoptera มีตัวขนาดเล็ก อยู่ร่วมกันเป็นสังคม สร้างความรำคาญ ให้กับที่พักอาศัย ปกติ มดจะออกหากินตลอดเวลาและมีความไวต่อกลิ่นของอาหารประเภท น้ำตาล น้ำหวาน แป้ง

  ชนิดของมด ปกติทั่วไปมดที่สร้างปัญหาให้กับมนุษย์ ได้แก่ มดน้ำตาลเข้ม มดละเอียด มดแดง มดคันไฟ อื่น ๆ

  อันตรายจากมด อันตรายจากมด การป้องกันตัวของมดโดยการกัดศัตรู ให้ได้รับความเจ็บปวด จะปล่อยพิษออกมา ทำให้เป็นผื่นคัน ผิวหนังปวดบวมอักเสบ ในบางครั้ง มดจะเข้ามาแย่งกินอาหาร ทำให้อาหารเน่าบูด อาจทำให้เกิดโรคท้องเสียได

  เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมด